Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Nga
(130000.0021)

Thạc sĩ

50

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Nga
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1968

 • Địa chỉ:

  Tổ 9, khu vực 3, phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0903.577.136
  Email: lenga69@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật, Quản Lý Xung Đột, quyền con người.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2010 Đến : Phó trưởng Bộ môn - Phó trưởng BM Luật HC-NN Khoa Luật Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Phó trưởng BM Luật HC-NN
  Từ : 01/02/2012 Đến : Phó trưởng Bộ môn - Phó trưởng BM Luật HC-NN Khoa Luật Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Phó Bí thư Chi bộ Bộ môn Luật HC-NN
  Từ : 01/01/2015 Đến : Trưởng Bộ môn; Trưởng Bộ môn - Trưởng Bộ môn Khoa Luật Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Trưởng Bộ môn Luật HC-NN
  Từ : 01/04/2015 Đến : Trưởng Khoa - Trưởng khoa Luật Hành chính Khoa Luật Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Trưởng khoa Luật Hành chính
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Luật hành chính nhà nước 0000
  Đại học Đại học Luật Hà Nội Luật 1989
  Thạc sĩ Đại học Luật Quốc gia Hà Nội Luật 2002