Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Nguyện
(300000.0246)

Thạc sĩ

11

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Nguyện
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1960

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenhueuni@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Địa lý tự nhiên

  Chuyên ngành đào tạo:

  Địa lý tự nhiên

  Chuyên môn giảng dạy:

  Địa lý tự nhiên, Địa lý kinh tế - xã hội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phân tích, đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội phục vụ cho việc phát triển lãnh thổ. Ngiên cứu biến đổi khí hậu. Ngiên cứ các vấn đề liên quan chất lượng cuộc sống, đặc biệt đối với các khu tái định cư

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1984 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tai nguyên và Môi trường Bộ môn Tài nguyên và môi trường - Khoa Địa lý - Địa chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Địa lý học 0000