Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Giang
(800000.0262)

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Giang
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  42/79 Phùng Lưu , Thủy Dương , Hương Thủy , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hoanggiang@hueuni.edu.vn, hgiang@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kế toán - Kiểm toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hệ thống thông tin Kế toán (Accounting Information Systems -AIS), Nguyên Lý Kế Toán (Accounting Principals)

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hệ thống thông tin kinh doanh (Business Information Systems): Hệ thống thông tin doanh nghiệp (Enterprise Systems, bao gồm cả ERP-Enterprise Resource Planning), Hệ thống thông tin Kế toán (Accounting Information Systems -AIS), năng lực doanh nghiệp (Dynamic Capability)

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2021)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2003 Đến : 01/03/2005 Bộ môn Kế toán cơ sở - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/12/2011 Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn Kế toán Bộ môn Kế toán cơ sở - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kế toán 2003
  Thạc sĩ Học viện Tài chính Hà Nội Kế toán 2009