Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Khoa Cương
(800000.0217)

Tiến sĩ

13

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Khoa Cương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  Khu tập thể giáo viên - 08 - Triệu Quang Phục, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0903511268
  Email: pkcuong@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1999 Đến : 01/06/2002 Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy, Khoa Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/12/1999 Đến : 01/12/2000 Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ giảng viên tập sự
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/11/2001 giảng viên và phó bí thư
  Từ : 01/11/2001 Đến : 01/11/2002 giảng viên và bí thư
  Từ : 01/07/2002 Đến : 01/08/2011 Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/11/2002 Đến : Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ giảng viên, bí thư, uỷ viên thường vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 1999
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Chính sách công 2006
  Tiến sĩ Trường Đại học Thượng Hải, Trung Quốc Khoa học quản lý 2014