Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Bích Ngọc
(800000.0214)

Sau tiến sĩ

22

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  98 Nguyễn Huệ , Vĩnh Ninh , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 905492373
  Email: ttbngoc@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tài chính và ngân hàng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tài chính và ngân hàng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tài chính

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tài chính - Ngân hàng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C1 - 0000)
  Tiếng Pháp (Thông thạo - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến :
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Tài chính – Ngân hàng 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Rennes 1, Cộng hoà Pháp Tài chính – Ngân hàng 2004
  Tiến sĩ Đại học Rennes 1 - Cộng hòa Pháp Kinh tế và quản lý 2011
  Sau tiến sĩ Đại Học RENNES, Pháp Tài chính – Ngân hàng 2012