Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hữu Thuỷ
(800000.0223)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Thuỷ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1957

 • Địa chỉ:

  24 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1974 Đến : 01/12/1975 800302 Hạ sĩ - B Thông tin, E866, F31
  Từ : 01/01/1976 Đến : 01/11/1980 800302 Trung sĩ - B Thông tin, E576, chuyển ngành đi học đại học
  Từ : 01/09/1985 Đến : 01/08/2011 Phó trưởng Phòng; Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Quản lý Sinh viên 800302 Giảng viên, kiêm phụ trách công tác quản lý sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/12/1994 Đến : Phòng Đào tạo Đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Phó trưởng phòng CTSV, Trường ĐH Kinh Tế Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc Kinh tế nông nghiệp 1985
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Kinh tế nông nghiệp 1999