Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Thanh Hoàn
(800000.0138)

Tiến sĩ

33

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Thanh Hoàn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  43 Xuân Diệu , Phường Trường An , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hoanphan@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế quốc tế Thương mại và Kinh doanh quốc tế Đàm phán kinh doanh Thương mại điện tử

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế quốc tế Thương mại và Kinh doanh quốc tế Kinh tế phát triển Kinh tế du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 1999)
  Ngoại ngữ khác (Cơ bản - 2010)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1998 Đến : 01/07/2003 Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh
  Từ : 01/08/2003 Đến : 01/12/2014 Bộ môn Thương mại và Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/12/2014 Đến : Trưởng Phòng Phòng Đào tạo Đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Trưởng Phòng Đào tạo Đại học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Kinh tế, Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 1998
  Đại học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Ngôn ngữ Anh 1999
  Thạc sĩ Kyung Hee University, Hàn Quốc Kinh tế và kinh doanh 2003
  Tiến sĩ Đại học Quốc gia Chonbuck, Hàn Quốc Kinh tế 2014