Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Duy Linh
(700000.0048)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Duy Linh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  Kim Sơn, Thủy Bằng, Hương Thủy, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3886.861; 0902.543.745
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hội họa

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hội họa

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1977 Đến : 01/01/1990 Phụ trách nhà Thiếu nhi Phú Khánh (Khánh Hòa) Cán bộ
  Từ : 01/01/1990 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Chuyên khoa chất liệu Khoa Hội họa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế Hội hoạ 1990