Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Ngọc Anh
(700000.0089)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Ngọc Anh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1966

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Điêu khắc

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/03/2010 Trưởng Khoa Khoa Điêu khắc - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT
  Từ : 01/03/2010 Đến : Khoa Điêu khắc - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ ĐH Boise Điêu khắc 0000
  Đại học Trường Đại học Nghệ thuật Điêu khắc 1993
  Thạc sĩ Đại học Boise Điêu khắc 2013