Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Xuân Thọ
(700000.0111)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Xuân Thọ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1953

 • Địa chỉ:

  Khu quy hoạch Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3530.378; 0905.925.889
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1981 Đến : 01/01/2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
  Từ : 01/01/2010 Đến : Tổ Cơ sở ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Chính trị học 1988