Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thanh Bình
(700000.0082)

Thạc sĩ

0

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thanh Bình
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  41 Dương Văn An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3823.490; 0903.580.522
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý giáo dục

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1984 Đến : 01/01/1986 Trường CĐ Mỹ thuật Huế Giảng viên
  Từ : 01/01/1986 Đến : 01/01/1989 Trường CĐ Mỹ thuật Huế Trợ lý Ban chủ nhiệm khoa Hội họa
  Từ : 01/01/1989 Đến : 01/01/1998 Trường ĐH nghệ thuật Huế Phó Chủ nhiệm khoa Hội họa
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/01/2000 Trường Đại học nghệ thuật Huế Trưởng ngành đồ họa ứng dụng
  Từ : 01/01/2000 Đến : 01/01/2003 Phó Hiệu trưởng - Trường ĐH Nghệ thuật; Trưởng Bộ môn - Quyền Trưởng bộ môn Đồ họa Trường ĐH nghệ thuật Huế
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/01/2005 Trưởng Bộ môn - Bộ môn Đồ họa ứng dụng; Giám đốc Trung tâm - Trung tâm NCTH Mỹ thuật - âm nhạc; Phó Hiệu trưởng - Trường ĐH Nghệ thuật TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Trưởng bộ môn Đồ họa ứng dụng
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/10/2006 Trưởng Khoa - Khoa Mỹ thuật ứng dụng Khoa Mỹ thuật ứng dụng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Trưởng khoa
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/10/2006 Trưởng Khoa - Khoa Mỹ thuật ứng dụng Khoa Mỹ thuật ứng dụng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Trưởng khoa
  Từ : 01/01/2009 Đến : Bộ môn Đồ họa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường CĐ Mỹ thuật Huế Hội hoạ 1984
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Quản lý giáo dục 2005