Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thiện Đức
(700000.0008)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thiện Đức
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1964

 • Địa chỉ:

  36 Phan Bội Châu, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905.204.512
  Email: nitidu@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Mỹ thuật tạo hình

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1995 Đến : 01/01/1999 Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nghệ thuật Huế Cán bộ
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/01/2009 Trường Đại học Nghệ thuật Huế Giảng viên, Phó Trưởng khoa Mỹ thuật Ứng dụng
  Từ : 01/01/2009 Đến : Trưởng Khoa - Khoa Mỹ thuật Ứng dụng; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Đồ họa ứng dụng, Khoa Mỹ thuật Ứng dụng; Trưởng Khoa Khoa Mỹ thuật ứng dụng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng dạy
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 0000
  Đại học Trường Cao đẳng nghệ thuật Huế Hội hoạ 1993
  Thạc sĩ Trường Đại học Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh Hội hoạ 2010