Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Hải Bằng
(700000.0081)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Hải Bằng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1971

 • Địa chỉ:

  23/48 Trần Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3847.126; 01293.354.752
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Mỹ thuật

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1996 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Chuyên khoa chất liệu Bộ môn Đồ họa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nghệ thuật Hội hoạ 1995
  Thạc sĩ Đại học Mahasarakham Mỹ thuật thị giác 2012