Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Thiện
(700000.0055)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Thiện
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  27A Trần Văn Kỷ, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3524.249; 0905.605.000
  Email: truongthienfish@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trang trí sơn mài

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/01/2008 Khoa Mỹ thuật ứng dụng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
  Từ : 01/01/2008 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Tạo hình đa phương tiện Khoa Hội họa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nghệ thuật Hội hoạ 2001
  Thạc sĩ Đại học Mahasarakham Mỹ thuật thị giác 2014