Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Việt Trung
(700000.0056)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Việt Trung
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  12 Phạm Thị Liên - Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3529.628; 0905.773.854
  Email: viettrung123@gamil.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hình họa, Cơ sở tạo hinh, Sáng tác chuyên khoa.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Mỹ thuật

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/2006 Đến : Khoa Hội họa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Trung cấp Trường Đại học Nghệ thuật Huế Hội hoạ 1999
  Đại học Trường Đại học Nghệ thuật Hội hoạ 2005
  Thạc sĩ Đại học Mahasarakham Mỹ thuật thị giác 2012