Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn Dân
(600000.0231)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

50

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

24

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Văn Dân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1964

 • Địa chỉ:

  22 Tôn Thất Thuyết - Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ledan@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Di truyền chọn giống thuỷ sản và Sản xuất giống cá

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thủy sản.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1994 Đến : 01/12/1996 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tập sự giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/01/1997 Đến : 01/03/2005 Phó trưởng Bộ môn - Nuôi trồng thủy sản Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy,nghiên cứu khoa học và quản lý
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/03/2012 Trưởng Bộ môn - Tổ bộ môn Cơ sở thủy sản Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý
  Từ : 01/04/2012 Đến : 01/01/2013 Phó trưởng Khoa - Khoa thủy sản Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý
  Từ : 01/04/2013 Đến : 01/10/2013 Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Phú Thuận Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/01/2014 Đến : 01/01/2014 Trưởng Khoa - khoa Thủy sản Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu và quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Sinh học 2000
  Tiến sĩ Đại học Sư phạm Huế Sinh học 2010