Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Thị Thu An
(700000.0103)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Thị Thu An
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  Kiệt 133 Xuân 68, Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935.266.619
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hội họa

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2007 Đến : Khoa Sư phạm Mỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nghệ thuật Sư phạm Mỹ thuật 2006
  Thạc sĩ Đại học Mahasarakham Mỹ thuật thị giác 2013