Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thanh Bồn
(600000.0373)

Tiến sĩ

22

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thanh Bồn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1957

 • Địa chỉ:

  93 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thuận Thành , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914145062
  Email: lethanhbon@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học đất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học đất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Khoa học Đất, Quản lý Đất, Nông học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa học Đất, Quản lý Đất, Nông học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)
  Tiếng Nga (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Kéo dài làm công tác chuyên môn
  Từ : 01/04/1981 Đến : 01/05/1982 Khoa Trồng trọt, trường Cao Đẳng Nông lâm Huế Giáo viên
  Từ : 01/05/1982 Đến : 01/01/1989 Phòng Giáo vụ, trường Đại học Nông lâm Huế Giáo viên
  Từ : 01/01/1989 Đến : 01/03/1997 Khoa Trồng trọt, trường Đại học Nông lâm Giáo viên
  Từ : 01/04/1997 Đến : 01/02/2005 Trưởng Phòng Phòng Giáo vụ, Đại học Nông lâm, Đại học Huế Giáo viên kiêm nhiệm Trưởng phòng
  Từ : 01/03/2005 Đến : 01/11/2009 Trưởng Khoa - Trưởng khoa khoa Tài nguyên đất và MTNN; Giám đốc Trung tâm - Giám đốc Trung tâm Tư vấn tài Nguyên - Môi trường Nông thôn Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giáo viên
  Từ : 01/02/2009 Đến : 01/11/2014 Phó Hiệu trưởng - Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Phòng Đào tạo đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên, kiêm nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo
  Từ : 01/12/2014 Đến : 01/12/2016 Phó Hiệu trưởng - Hiệu phó phụ trách nội chính Ban Giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 1980
  Tiến sĩ Trường ĐH Nông nghiệp I-Hà Nội Nông nghiệp 1999