Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Minh Hiếu
(600000.0367)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

33

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

20

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Minh Hiếu
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  Khu tập thể Trường ĐHNL -Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hieu55@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2003

  Ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên môn giảng dạy:

  Cây công nghiệp Phương pháp thí nghiệm Quản lý dự án

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nông học Cây công nghiệp dài ngày: Cao su, Caffé, Hồ tiêu Cây công nghiệp ngắn ngày: đậu đỗ, Hệ thống canh tác Phát triển lý luận đào tạo

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )
  Tiếng Nga (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/1979 Đến : 01/07/1984 Giảng viên ĐHNN II - Hà Bắc
  Từ : 01/08/1984 Đến : 01/09/1988 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên trường ĐHNN II - Huế
  Từ : 01/12/1994 Đến : 01/06/1995 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên trường ĐHNN - Huế
  Từ : 01/07/1995 Đến : 01/09/1996 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên - Trưởng Bộ môn Trường ĐHNl -Huế
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/11/2011 Hiệu trưởng - Trường Đại học Nông Lâm Phòng Kế hoạch - Tài chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên; Hiệu trưởng Trường ĐHNL - Huế
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/06/2015 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên, Nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/02/2015 Đến : 01/02/2020 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Kéo dài thời gian công tác
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trồng trọt 1978
  Tiến sĩ Nông học 1994