Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hữu Ngữ

Phó giáo sư - Tiến sĩ

228

Bài báo

16

Sách - Giáo trình

29

Đề tài khoa học

6

Công trình thực tiễn

7

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Ngữ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  Trường Đại học Nông Lâm Huế , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 094-494-8585
  Email: nguyenhuunguwx@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2016

  Ngành đào tạo:

  Quy hoạch

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quy hoạch

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quy hoạch sử dụng đất (Land Use Planning), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (Master Planning), Regional Planning and Natural Resources Management, Quy hoạch vùng (Regional Planning), Quy hoạch nông thôn (Rural Planning)

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý đất đai (Land Management), Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Natural Resources Management), Biến đổi khí hậu (Climate Change)

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 2010