Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Hữu Tỵ
(600000.0101)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

43

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

20

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Hữu Tỵ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  102 Phung Hung, 102 , Thuận Thành , Thành phố Huế , Thừa Thiên – Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0934810567
  Email: phamhuuty@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2023

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  1. Quản lý tài nguyên nước 2. GIS cho ngành quản lý đất đai 3. Biến đổi khí hậu và quản lý thảm họa (cao học QLĐĐ) 4. Quản lý xung đột trong đất đai (cao học QLĐĐ)

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý tài nguyên đất, nước, di dân, tái định cư, thủy điện, chi trả dịch vụ môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2000 Đến : 20/05/2005 Giảng viên Khoa Nông học, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Cán Bộ hợp đồng
  Từ : 20/05/2005 Đến : 30/12/2015 Giảng viên Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trưởng bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  Từ : 30/12/2015 Đến : 04/03/2020 Giảng viên Phòng KHCN-HTQT, ĐHNL, ĐHH Trưởng phòng
  Từ : 20/03/2020 Đến : 03/05/2020 Giảng viên Phòng khoa học, hợp tác quốc tế và TTTV Trưởng phòng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông Lâm Huế Quản lý đất đai 2000
  Thạc sĩ Đại học Dalhousie, Canada Nông nghiệp 2008
  Tiến sĩ Trường ĐH Utrecht, Ha Lan Nghiên cứu phát triển quốc tế 2015