Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Xuân Bả
(600000.0140)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

136

Bài báo

15

Sách - Giáo trình

35

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Bả
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1961

 • Địa chỉ:

  số 8, Triệu Quang Phục, Thuận Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenxuanba@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2010

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên môn giảng dạy:

  Chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi chuyên khoa

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Chăn nuôi

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1985 Đến : 01/01/2002 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tập sự giảng dạy, đi bộ đội (86-88), Giảng viên Khoa Chăn nuôi Thú Y
  Từ : 01/01/2002 Đến : 01/01/2011 Trưởng Bộ môn - Bộ môn Chăn nuôi Chuyên khoa; Phó trưởng Khoa - Khoa Chăn nuôi Thú Y; Phó Giám đốc Trung tâm - Trung Tâm NC Môi trường và Chất thải NN Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiê cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/01/2016 Trưởng Khoa - Khoa chăn nuôi thú y Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và làm công tác quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Nông nghiệp II Hà Bắc Chăn nuôi - Thú y 1985
  Thạc sĩ ĐH Nông Lâm, ĐH Huế Chăn nuôi 1996
  Tiến sĩ Đại học Huế Chăn nuôi 2006