Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Thu Hồng
(600000.0116)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

37

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

20

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Thu Hồng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  2A Kiệt 87 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranthithuhong@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2015

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tổ chức - Phôi thai học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nông nghiệp, Sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1991 Đến : TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/01/1991 Đến : TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/01/2000 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Học cao học
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/01/2003 Đại học nông nghiệp Thụy Điển Học thạc sĩ
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2008 Đại học nông nghiệp Thụy Điển Học tiến sĩ
  Từ : 01/06/2012 Đến : Trưởng Bộ môn - Trưởng bộ môn Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trưởng bộ môn Sinh lý - Giải phẩu
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ ĐH Khoa học Huế 2000
  Thạc sĩ ĐH Nông nghiệp Thụy Điển 2003
  Tiến sĩ ĐH Nông Nghiệp Thụy Điển 2008