Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Quang Vui
(600000.0122)

Tiến sĩ

38

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

17

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Quang Vui
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1967

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranquangvui@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Thú y

  Chuyên ngành đào tạo:

  Thú y

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kiểm soát vệ sinh thú y, Dịch tễ học thú y, Dược lý thú y

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thú y

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1994 Đến : 01/01/1999 ĐH Nông Nghiệp II Huế Giản viên
  Từ : 01/09/2001 Đến : 01/02/2010 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/02/2010 Đến : 01/01/2011 Trưởng Bộ môn - Khoa CNTY Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tổ trưởng Tổ Bộ môn Ký sinh truyền nhiễm
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2001 Thú y 0000
  Thạc sĩ ĐH Nông Nghiệp Quốc Gia Mông Cổ Thú y 1993
  Đại học ĐH khoa học Huế Ngôn ngữ Anh 1997
  Tiến sĩ Đại học Nông nghiệp Hà Nội Chăn nuôi - Thú y 2012