Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Thị Phương Anh
(600000.0168)

Thạc sĩ

16

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

22

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Thị Phương Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1972

 • Địa chỉ:

  22 Tôn Thất Thuyết , Phường Thuận Lộc , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0828370103
  Email: ngothiphuonganh@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lâm nghiệp đô thị, Xây dựng và quản lý dự án, Quy hoạch cảnh quan

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lâm nghiệp, phát triển bền vững

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/1995 Đến : 01/05/1997 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tập sự giảng dạy tại khoa lâm nghiệp - Trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/06/1996 Đến : 01/06/1998 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Học Đại học Tại chức Tiếng Anh tại Trường DDHSP -Huế
  Từ : 01/06/1997 Đến : 01/01/1999 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng dạy trong chỉ tiêu biên chế tại khoa lâm nghiệp
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/04/2003 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên khoa lâm nghiệp - Trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/09/2005 Đến : Trưởng Bộ môn - Trưởng bộ môn Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại Học Sư Phạm -Huế 1998
  Thạc sĩ Đại Học ChiangMai Thái Lan Phát triển nông thôn 2005