Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Trọng Dũng
(600000.0264)

Thạc sĩ

10

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Dũng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1965

 • Địa chỉ:

  Thôn Lại Thế , Phú Thượng , Phú Vang , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0979033886
  Email: nguyentrongdung@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị Doanh nghiệp; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế Nông Lâm nghiệp.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý doanh nghiệp Nông Lâm nghiệp; Quản lý kinh tế Nhà nước; Thị trường và chuỗi giá trị Nông nghiệp...

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1989 Đến : 01/01/1997 Đại Học Nông Nghiệp II Huế Giáo viên
  Từ : 01/02/1997 Đến : 01/04/2001 vườn Quốc Gia Cát Bà Phụ trách kỹ thuật và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/05/2001 Đến : 01/02/2005 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/01/2006 Đến : 01/04/2020 Phó trưởng Khoa - Phó khoa phụ trách đào tạo; Trưởng Bộ môn - Bộ môn Kinh tế nông thôn Khoa Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2020 Đến : Bộ môn Kinh tế - Khoa Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại Học Lâm Nghiệp Kinh tế 1989
  Thạc sĩ ĐH Lâm Nghiệp Lâm nghiệp 1997