Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Lợi
(600000.0147)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

67

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Lợi
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1966

 • Địa chỉ:

  102 Phùng Hưng, Thuận Thành , TP Huế/49 A3 Triệu Quang Phục, Thuận Hòa, TP Huế, Thừa Thiên Huế , Đông Ba , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0986999132
  Email: loanloi2010@gmail.com/ nguyenvanloi@huaf.edu.vn/ nvanloi@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2013

  Ngành đào tạo:

  Lâm nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lâm nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  1)Qui hoạch Lâm nghiệp và Điều chế rừng 2)Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Viễn thám

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lâm nghiệp, Viễn thám & hệ thông tin địa lý

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1988 Đến : 01/01/1998 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/01/2000 Đến : 01/01/2004 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/01/2002 Đến : 01/01/2009 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và bảo tồn đa dạng tài nguyên rừng - khoa lâm nghiệp - trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/01/2008 Đến : 01/01/2011 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/01/2012 Trưởng Bộ môn - Trưởng Bộ môn Điều tra quy hoạch rừng, giảng viên chính khoa lâm nghiệp Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trưởng bộ môn Điều tra Quy hoạch rừng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHLN - Xuân Mai - Hà Nội Lâm sinh 1998
  Thạc sĩ Học viện công nghệ châu á (ATT) Thái lan 2000
  Tiến sĩ Đại học - Cộng Hòa Liên bang Đức 2008