Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Bá Lộc
(400000.0390)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

12

Bài báo

16

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Bá Lộc
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1947

 • Địa chỉ:

  15/31 Văn Cao, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenbaloc13@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2002

  Ngành đào tạo:

  Sinh lý học thực vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh lý học thực vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh lý thực vật, Hóa sinh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh lý thực vật, Hóa sinh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1970 Đến : 01/06/1978 Tổ Thực vật - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  Từ : 01/07/1978 Đến : 01/10/1992 Phó trưởng Khoa - Khoa Sinh Tổ Thực vật - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/11/1992 Đến : 01/07/2011 Trưởng Khoa - Khoa Sinh Tổ Thực vật - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính khoa Sinh Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sinh học 1970
  Tiến sĩ Trường Đại học Tổng hợp Budapest (Hungari) Sinh học 1987