Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Hương Xuân
(600000.0064)

Thạc sĩ

6

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Hương Xuân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  104 Đào Duy Từ, Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: lehuongxuan8683@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh thái nông nghiệp và Bảo vệ môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh thái cây trồng, vi sinh vật đất, quản lý tài nguyên,

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2005 Đến : 01/02/2007 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM giảng viên hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/12/2014 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Sinh học 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học James cook 2010