Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Nga
(600000.0060)

Thạc sĩ

9

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Nga
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ngatran@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bệnh hại cây trồng, Các biện pháp phòng trừ dịch hại

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/09/2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Học Cao học tại Trường Đại học Nông Lâm Huế
  Từ : 01/11/2005 Đến : 01/02/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm Huế Bảo vệ thực vật 2005
  Thạc sĩ Úc Khoa học cây trồng 2011