Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Đức
(600000.0029)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

39

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

19

Đề tài khoa học

7

Công trình thực tiễn

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Đức
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  đặng tất .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0963327755
  Email: nguyenvanduc@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2022

  Ngành đào tạo:

  Khoa học đất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học đất

  Chuyên môn giảng dạy:

  - Phương pháp tưới tiêu - Quy hoạch và quản lý nguồn nước - Thổ nhưỡng - Đất và phân bón - Trồng trọt đại cương

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trồng trọt, thủy nông, nông hóa - thổ nhưỡng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)
  Tiếng Nga (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2003 Đến : 01/01/2015 Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao - Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/02/2015 Đến : 01/03/2020 Phó trưởng Phòng - Phòng Khảo thí -Đảm bảo chất lượng Giáo dục Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm công tác quản lý
  Từ : 01/03/2020 Đến : 01/10/2020 Trưởng Phòng - Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm công tác quản lý
  Từ : 01/10/2020 Đến : Trưởng Phòng - Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Huế Trồng trọt 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm Huế Trồng trọt 2007
  Tiến sĩ Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga Khoa học đất 2013