Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hồ Lam
(600000.0049)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

28

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

22

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hồ Lam
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0916292135
  Email: nguyenholam@huaf.edu.vn; nholam@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2020

  Ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên môn giảng dạy:

  Cây Công Nghiệp Sản xuất NN thích ứng BĐKH

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Cây trồng, cây dược liệu, khoa học đất, trà dược liệu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/12/2013 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/01/2014 Đến : 01/04/2020 Phó trưởng Phòng - Phó trưởng phòng KHCN&HTQT Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/05/2020 Đến : Bộ môn Khoa học cây trồng - Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm Huế Khoa học cây trồng 2005
  Tiến sĩ Đại học Kyoto Khoa học cây trồng 2010
  Tiến sĩ Đại học Kyoto, Nhật Bản Nông nghiệp 2014