Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Duy Phương
(130000.0061)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

52

Bài báo

18

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Duy Phương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1966

 • Địa chỉ:

  66 Hải Triều, phường An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914.006.857
  Email: duyphuonglua66@ygmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2015

  Ngành đào tạo:

  Luật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật hành chính Việt Nam, xây dựng văn bản pháp luât, Luật khiếu nại tố cáo, công chức công vụ, cải cách hành chính.Lý luận nhà nước và pháp luật.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1995 Đến : 01/03/2000 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phó trưởng bộ môn Pháp lý
  Từ : 01/03/2000 Đến : 01/01/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phó trưởng Khoa luật- Đại học Khoa học
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phó khoa luật- Đại học Khoa học
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phó Giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý và thực hành pháp luật
  Từ : 01/01/2009 Đến : Ban giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Phó Khoa trưởng Khoa Luật -Đại học Huế
  Từ : 01/06/2010 Đến : Phó Khoa trưởng - Khoa Luật Ban Chủ nhiệm khoa - KHOA DU LỊCH Cán bộ giảng dạy, quản lý
  Từ : 01/04/2015 Đến : Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Tổng hợp Huế Văn học 1990
  Đại học Đại học Luật Hà Nội Luật 1993
  Thạc sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội Luật 2003
  Tiến sĩ Đại học Quốc gia Hà nội Luật 2009