Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Minh Hoàn
(600000.0238)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

21

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Minh Hoàn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1957

 • Địa chỉ:

  9 A1 Khu TT triệu quang phục - TP Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0911712884
  Email: hoan1956@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2004

  Ngành đào tạo:

  Di truyền và chọn giống vật nuôi

  Chuyên ngành đào tạo:

  Di truyền và chọn giống vật nuôi

  Chuyên môn giảng dạy:

  Di truyền động vật, chọn và nhân giống vật nuôi, Thống kê sinh học và phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi, Phương pháp tiếp cận khoa học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Di truyền chọn giống vật nuôi

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (A - 0000)
  Ngoại ngữ khác (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1979 Đến : 01/12/1980 cán bộ giảng dạy khoa chăn nuôi thú y
  Từ : 01/12/1980 Đến : Tham gia quân đội
  Từ : 01/12/1991 Đến : 01/01/1994 cán bộ giảng dạy khoa chăn nuôi thú y - Trường ĐHNN II - hà bắc
  Từ : 01/01/1994 Đến : 01/01/1998 Trưởng bộ môn di truyền giống khoa chăn nuôi thú y
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/01/2004 Trưởng khoa tại chức - Trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2009 Trưởng phòng đào tạo và công tác sinh viên - TRường ĐHNL -huế
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/01/2011 Trưởng Phòng - Phòng KT&ĐBCLGD Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường ĐHNL -huế
  Từ : 01/01/2013 Đến : Trưởng Khoa - Trưởng khoa Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học nông nghiệp II -Hà bắc Chăn nuôi - Thú y 1979
  Tiến sĩ Đại Học Nôn nghiệp Bruno (Tiệp Khắc) Chăn nuôi - Thú y 1991