Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Bá Hai

Thạc sĩ

2

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Bá Hai
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1952

 • Địa chỉ:

  49/107-Phùng Hưng, Thuận Thành, TP. Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914079456
  Email: haiba28@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh học, Thực vật học, Sinh thái học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh học, Thực vật học, Sinh thái học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 1996