Dữ liệu Nhà khoa học

Dương Văn Thành
(600000.0135)

Thạc sĩ

8

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Dương Văn Thành
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  36 kiệt 71 Nhật lệ - Phường Thuận Thành - TP Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: dvthanhkln@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Điều tra và quy hoạch rừng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Điều tra và quy hoạch rừng

  Chuyên môn giảng dạy:

  1)Quy hoạch và điều chế rừng 2)Lâm sản ngoài gỗ 3)Điều tra sản lượng rừng 4)Đo đạc Lâm nghiệp 5)GIS trong Lâm nghiệp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  1) Lâm sản ngoài gỗ 2) GIS và Viễn thám trong Lâm nghiệp, Quản lý TNR và môi trường 3) Điều tra, quy hoạch và điều chế rừng 4) Quản lý rừng cộng đồng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2011 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên khoa lâm nghiệp - trường ĐHNL - Huế
  Từ : 01/01/2012 Đến : 01/01/2014 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/01/2014 Đến : Phó trưởng Phòng - Phó Trường phòng, Phòng Tổ chức-Hành chính Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy , nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học nông lâm Lâm nghiệp 2003
  Thạc sĩ Đại học nông lâm Lâm nghiệp 2011