Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thương
(600000.0152)

Thạc sĩ

10

Bài báo

12

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  1/116 Ngự Bình - An Cựu , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0946271179
  Email: thuonglamnghiep@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bệnh cây rừng - Phòng chống cháy rừng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý tài nguyên thiên nhiên

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/02/2020 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2002 Đến : 01/08/2003 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2020 Đến : Bộ môn Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường - Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Huế Lâm nghiệp 2001
  Thạc sĩ Đại học Huế Lâm nghiệp 2008