Dữ liệu Nhà khoa học

Văn Thị Yến
(600000.0213)

Thạc sĩ

26

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Văn Thị Yến
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  7/36, Pham Thi Lien street, Hue city, Vietnam , Phường Kim Long , Hue , TP Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0985538378
  Email: vanthiyen@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh thái và môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh thái học Thực vật; Di truyền rừng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)
  Tiếng Đức (A - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2006 Đến : 01/02/2009 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy hợp đồng và tập sự ngạch giảng viên
  Từ : 01/03/2009 Đến : Tổ bộ môn Lâm sinh - Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Đại học Kỹ thuật Dresden Lâm nghiệp 0000
  Đại học Đại học khoa học - Đại học Huế Sinh học 2006
  Thạc sĩ Thái lan Quản lý tài nguyên và môi trường 2011