Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Minh
(600000.0145)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

37

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  Kiệt 9 Nguyễn Khoa Chiêm - Tp Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0938718172
  Email: nguyenvanminh@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2019

  Ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Động vật rừng; Quản lý động vật hoang dã; Bảo tồn đa dạng sinh học; Khoa học gỗ; Phương pháp viết báo cáo khoa học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Linh trưởng học (Primatology); Động vật hoang dã (Wildlife); Sinh học bảo tồn (Conservation Biology); Sinh thái động vật (Animal Ecology); Quản lý động vật hoang dã (Wildlife Management); Lâm sản ngoài gỗ (NTFPs)

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2011)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Phó trưởng Khoa - Phụ trách đào tạo Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học nông lâm - Huế Lâm nghiệp 2005
  Thạc sĩ Đại học Nông Lâm Huế Lâm nghiệp 2011
  Tiến sĩ Đại học Kyoto Sinh học 2015