Dữ liệu Nhà khoa học

Huỳnh Kim Hiếu
(600000.0190)

Thạc sĩ

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Huỳnh Kim Hiếu
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543.525891
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2002 Đến : 01/07/2003 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng lao động, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của thủ trưởng
  Từ : 01/08/2003 Đến : 01/08/2004 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM tập sự, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị
  Từ : 01/09/2004 Đến : 01/03/2011 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM nghiên cứu và giảng dạy thực hành theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị
  Từ : 01/04/2011 Đến : 01/01/2014 Tổ trưởng tổ công tác - Tổ trưởng tổ công tác tổ Hương Vân - Viện NCPT Viện nghiên cứu và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM nghiên cứu và giảng dạy thực hành
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHNL - Đại học Huế Lâm nghiệp 2002
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Lâm nghiệp 2009