Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Ngọc
(600000.0438)

Thạc sĩ

18

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  KTT - Số 98 Triệu Quang Phục - Thuận Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ngngoc05@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lập dự toán xây dựng; Vật liệu xây dựng và bê tông cốt thép; Dung sai và kỹ thuật đo lường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thiết kế, lập dự toán, giám sát và thi công công trình xây dựng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2005 Đến : 01/01/2006 Khoa Cơ khí - Công nghệ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Là công chức tập sự tại khoa cơ khí công nghệ trường Đại học Nông Lâm
  Từ : 01/01/2006 Đến : 01/04/2015 Khoa Cơ khí - Công nghệ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2015 Đến : Phó trưởng Phòng Phòng Cơ sở vật chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Huế Công nghiệp và Công trình nông thôn 2002
  Thạc sĩ Đại học Nông Lâm Huế Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2008