Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Kim Dung
  • 500000.0538

Lê Thị Kim Dung
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Phước Dương
  • 500000.0541

Lê Phước Dương
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Minh Trí
Kỹ sư

Ngành đào tạo:
Nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Thỏa

Nguyễn Thị Thanh Thỏa
Cử nhân

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Phùng Thị Thu Thủy

Phùng Thị Thu Thủy
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật y học

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật y học

Đơn vị quản lý:
Khoa Y tế công cộng

Xem chi tiết