Dữ liệu Nhà khoa học

Romuald Boné

Romuald Boné
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Piero Cappuccinelli

Piero Cappuccinelli
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Y học

Chuyên ngành đào tạo:
Vi sinh y học

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nonthivathn Chandhanaphalin

Nonthivathn Chandhanaphalin
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
NGHỆ THUẬT

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Chia Chu Chen

Chia Chu Chen
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Anselme Derese

Anselme Derese
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y học

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
KIM Doo-Chul

KIM Doo-Chul
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Jean-Jacques DURAND

Jean-Jacques DURAND
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Martin Kox Emile Mayrisch

Martin Kox Emile Mayrisch
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Y HỌC

Chuyên ngành đào tạo:
Nội - Tiêu hoá

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Guy Feuillard

Guy Feuillard
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Kenji Furukawa

Kenji Furukawa
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ môi trường

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Hidemi Goto

Hidemi Goto
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Y HỌC

Chuyên ngành đào tạo:
Nội - Tiêu hoá

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Hoàng Thị Huế
  • 400000.0078

Hoàng Thị Huế
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết