Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Minh Trí
Kỹ sư

Ngành đào tạo:
Nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

Xem chi tiết