Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

TSUTSUI Kazunobu

TSUTSUI Kazunobu
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hirohide Kobayashi

Hirohide Kobayashi
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết