Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Viết Hồng
  • 400000.0118

Phạm Viết Hồng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý học

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết