Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Gia Bình
  • 500000.0169

Phan Gia Bình
Đại học

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Tuyết Hạnh
  • 500000.0105

Lê Thị Tuyết Hạnh
Đại học

Ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hồ Văn Hiệp
  • 500000.0174

Hồ Văn Hiệp
Đại học

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lan Phương
  • 500000.0155

Nguyễn Thị Lan Phương
Trung cấp

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Tự
  • 500000.0450

Nguyễn Đăng Tự
Đại học

Ngành đào tạo:
Vi sinh y học

Chuyên ngành đào tạo:
Vi sinh y học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Huyền Vân
  • 500000.0295

Lê Thị Huyền Vân
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết