Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Huỳnh Thị Thùy Linh
  • 100000.0023

Huỳnh Thị Thùy Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Nhật
  • 600000.0038

Nguyễn Đăng Nhật
Giáo sư danh dự - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Lại Phước Sơn

Lại Phước Sơn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết