Dữ liệu đề tài

B127517

Hệ thống cơ điện mô đun mặt trời

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Stepanov V.M. (Chủ nhiệm), Ngô Xuân Cường