Dữ liệu đề tài

CS-DTSPHN-10.605 NCS

Chính sách của Mỹ đối với Anh trong việc mở rộng lãnh thổ (1787-1861)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thành Nam

CS-DTTDMU2016

Xây dựng quy trình phân tích và áp dụng để đánh giá dư lượng nitrat, nitrit trong các loại rau ở thành phố Thủ Dầu Một

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Huỳnh Như (Chủ nhiệm), Thủy Châu Tờ, Nguyễn Thị Lợi

CS-DTTDMU

Nghiên cứu thiết lập và áp dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) cho sông Thị Tính phục vụ quản lý nguồn nước

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thủy Châu Tờ (Chủ nhiệm), Lê Thị Huỳnh Như, Lê Thị Phơ

CS-DTCTV_NCH3

Quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược ở Đông Bắc Á

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Cảnh Huệ

CS-DTCTV_NHP1

Những vấn đề lý luận cơ bản về quốc tịch và định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Hữu Phước

CS-DTT18-2011

Bước đầu đề xuất quy trình chế tạo một số ete cation tinh bột từ tinh bột sắn, ngô thương phẩm sử dụng để xử lý nước thải công nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Nui

CS-DTCTV_NCH2

. Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau Chiến tranh lạnh(1991-2010)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Cảnh Huệ

CS-DTMS N2010 - 14

Nghiên cứu, đánh giá đa chỉ tiêu cường độ hoạt động trượt đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi Tây Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Đỗ Quang Thiên

CS-DTCTV_NCH1

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ từ năm 1956 đến những năm đầu thế kỷ XXI

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Cảnh Huệ

CS-DT Trường CĐSP Huế

Nâng cao chất lượng dạy học chương trình lịch sử địa phương ở trường THCS Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Cương

CS-DTCTV_PDP3

Khảo nghiệm và xây dựng mô hình nuôi cá Rô đồng – Anabas testudineus (Bloch, 1792) thương phẩm tại tỉnh Đăk Nông

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đinh Phúc

CS-DTTrường CĐSP TTHuế

Thiết kế đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử Việt Nam 1919-1945 ở trường THCS

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Cương