Dữ liệu đề tài

CS-DT

Xây dựng dự án giáo dục STEAM cho trẻ mẫu giáo dựa trên văn hóa địa phương

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Bùi Thị Lâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Thị Luyến, Đặng Út Phượng, Trần Viết Nhi, Trần Thị Thắm

CS-DT-HT-2021-01

Xây dựng mô hình VietGAP và hoàn thiện sản phẩm ổi Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Huế (Chủ nhiệm), Trần Xuân Thịnh, Lê Khắc Phúc, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thịnh, Phạm Viết Hồng, Trần Tấn Lợi

CS-DT-PL-01

Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng sen tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Cao Quang Hùng (Chủ nhiệm), Châu Văn Minh Nhật, Hoàng Nhật Linh, Nguyễn Đình Khoa, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Lê Khắc Phúc

CS-DTSPHN-10.605 NCS

Chính sách của Mỹ đối với Anh trong việc mở rộng lãnh thổ (1787-1861)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thành Nam

CS-DTTDMU2016

Xây dựng quy trình phân tích và áp dụng để đánh giá dư lượng nitrat, nitrit trong các loại rau ở thành phố Thủ Dầu Một

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Huỳnh Như (Chủ nhiệm), Thủy Châu Tờ, Nguyễn Thị Lợi

CS-DT

Nghiên cứu công nghệ mạng không dây mắt lưới và ứng dụng tại Trường CĐ Công nghiệp Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Hữu Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Hoàng Phương

CS-DTTDMU

Nghiên cứu thiết lập và áp dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) cho sông Thị Tính phục vụ quản lý nguồn nước

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thủy Châu Tờ (Chủ nhiệm), Lê Thị Huỳnh Như, Lê Thị Phơ

CS-DTCTV_NCH3

Quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược ở Đông Bắc Á

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Cảnh Huệ

CS-DTCTV_NHP1

Những vấn đề lý luận cơ bản về quốc tịch và định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Hữu Phước

CS-DTT18-2011

Bước đầu đề xuất quy trình chế tạo một số ete cation tinh bột từ tinh bột sắn, ngô thương phẩm sử dụng để xử lý nước thải công nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Nui

CS-DTCTV_NCH2

. Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau Chiến tranh lạnh(1991-2010)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Cảnh Huệ

CS-DTMS N2010 - 14

Nghiên cứu, đánh giá đa chỉ tiêu cường độ hoạt động trượt đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi Tây Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Đỗ Quang Thiên