Dữ liệu đề tài

QS.22.03

Xây dựng bộ công cụ đánh giá kỹ năng xã hội của trẻ 5 - 6 tuổi

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thiều Dạ Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiều Tuấn Long

CS-DT

Thiết kế hoạt động giáo dục STEAM dựa trên vui chơi cho trẻ mẫu giáo

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Mạnh Tuấn (Chủ nhiệm), Bùi Thị Lâm, Trần Thị Thắm, Trần Thị Kim Liên, Đặng Út Phượng, Trần Viết Nhi, Mai Huyền Anh, Nguyễn Thị Hoàng Vi, Vũ Kiều Anh, Nguyễn Thị Kiều Trang

CS-DT

Xây dựng dự án giáo dục STEAM cho trẻ mẫu giáo dựa trên văn hóa địa phương

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Bùi Thị Lâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Thị Luyến, Đặng Út Phượng, Trần Viết Nhi, Trần Thị Thắm, Hoàng Anh Đức

CS-DT-HT-2021-01

Xây dựng mô hình VietGAP và hoàn thiện sản phẩm ổi Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Huế (Chủ nhiệm), Trần Xuân Thịnh, Lê Khắc Phúc, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thịnh, Phạm Viết Hồng, Trần Tấn Lợi

CS-DT-PL-01

Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng sen tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Cao Quang Hùng (Chủ nhiệm), Châu Văn Minh Nhật, Hoàng Nhật Linh, Nguyễn Đình Khoa, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Lê Khắc Phúc

SDL

Đánh giá hiệu quả hoạt động các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền

SDL

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CƠ SỞ LƯU TRÚ TRONG DÂN (HOMESTAY) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền

CS-DTSPHN-10.605 NCS

Chính sách của Mỹ đối với Anh trong việc mở rộng lãnh thổ (1787-1861)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thành Nam

CS-DTTDMU2016

Xây dựng quy trình phân tích và áp dụng để đánh giá dư lượng nitrat, nitrit trong các loại rau ở thành phố Thủ Dầu Một

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Huỳnh Như (Chủ nhiệm), Thủy Châu Tờ, Nguyễn Thị Lợi

CS-DT

Nghiên cứu công nghệ mạng không dây mắt lưới và ứng dụng tại Trường CĐ Công nghiệp Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Hữu Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Hoàng Phương

CS-DTTDMU

Nghiên cứu thiết lập và áp dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) cho sông Thị Tính phục vụ quản lý nguồn nước

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thủy Châu Tờ (Chủ nhiệm), Lê Thị Huỳnh Như, Lê Thị Phơ

CS-DTCTV_NCH3

Quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược ở Đông Bắc Á

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Cảnh Huệ